Качество и контрол

Качество и контрол

https://www.glatec.bg/wp-content/uploads/2021/08/photo-300-of-366-640x640.jpg

Качество и контрол

Качеството е един от основните приоритети в Глатех. Разполагаме с високотехнологични системи за контрол и гаранция на качеството, включително метрологичната лаборатория, която е оборудвана с богата гама от последно поколение прецизни измервателни инструменти. Извършваме цялостен процес по проследяване и чрез ERP-система.

Качеството на произвежданите изделия се контролира на всяка стъпка от производствения процес и съгласно всички приложими стандарти и чрез използване на съвременни методи за контрол и метрологично осигуряване.

През 2018 г. фирмата е сертифицирана за заварени конструкции.  Сертифицирани сме и по изискванията на стандартите ISO 9001 и ISO 14001. Можете да намерите документите в раздел “За нас”.

https://www.glatec.bg/wp-content/uploads/2021/08/photo-320-of-366.jpg
Благодарение на нашите цялостни услуги, можем да се превърнем във Вашия следващ партньор.

Готови ли сте да обсъдим следващия Ви проект?