Иновации и управление на проекти

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing. Holistically pontificate installed base portal products.

Глатех утвърждава своето място
в Индустрия 4.0

Нашите предимства

Имаме ресурс за разнообразни верификации и можем да сме максимално гъвкави в управлението на разходите на клиента.

Основно място във философията на фирмата винаги е бил стремежа към постоянно въвеждане на иновации и търсене на най-добрите инструменти за оптимизация.

Собственият ни развоен център за автоматизация ни позволява да изграждаме и проектираме  роботизирани поточни линии според специфичните нужди на проектите.

С годините създадохме и подобрихме специален метод на работа при проекти. Изградихме система, която ни позволява да комуникираме с клиента във всеки един етап. По-долу можете да научите повече за процеса.

Инженерният ни екип работи повече от 15 години с водещи софтуерни решения – NX CAD, NX CAM, NX CMM, NX Schematics Teamcenter, Simcenter, Tecnomatix Plant Simulation и Process Simulate
Експертиза в производството на движещи елементи с фокус върху съвместната работа с клиента за създаване на възможно най-добрия продукт
Контрол върху цялостния инженерингов процес

Методология за управление на проекти

Project Methodology